AKTUALNOŚCI


		
			Zgłoszenia do projektu OZE

Zgłoszenia do projektu OZE

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego naborem wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 – Energia przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, informujemy, że Gmina Niedźwiada przygotowuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie oraz montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę dla mieszkańców. Przewidywany termin realizacji projektu to lata 2020-2021.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy (pokój nr 19) Deklaracji i formularza zgłoszenia do projektu oraz podpisanie umowy użyczenia części nieruchomości (części budynku mieszkalnego) na cele związane z realizacją projektu.

Nabór chętnych będzie prowadzony w terminie do 24 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o projekcie (w tym regulamin rekrutacji, wzór umowy) dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem: http://www.niedzwiada.pl oraz w Urzędzie Gminy pok. 19, tel. 81 851 28 89.

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Umowa użyczenia