Cyfrowa Gmina

Logotypy dofinansowania

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 184 170 00 zł

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu

Priorytetem w projekcie jest poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Niedźwiada oraz jednostek organizacyjnych gminy.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie:

  • zakup serwera ze środowiskiem vmware esx, który umożliwi uruchomienie 6 maszyn wirtualnych,
  • zakup 15 szt. stacji roboczych - komputerów stacjonarnych,
  • zakup 5 szt. switchów zarządzalnych,
  • zakup 25 laptopów do 5 szkół (po 5 na placówkę),
  • diagnoza cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy.

Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzone zostaną szkolenia urzędników mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności przeciwdziałania im w cyfrowym świecie.

Baner z napisem CYFROWA GMINA