Laptopy dla uczniów

Data publikacji:  6 września 2023 r. 

W dniu 28.08.2023 roku Gmina Niedźwiada podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Cyfryzacji, a organem prowadzącym szkoły na przyjęcie 58 sztuk nowych laptopów, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych.

O terminach odbioru laptopów w poszczególnych szkołach poinformują dyrektorzy szkół. Przypominamy że działa portal https://laptopdlaucznia.gov.pl/, na którym wszyscy zainteresowani znajdą nie tylko informację na temat programu „Laptop dla ucznia”, ale także m. in. materiały edukacyjne oraz listę darmowego oprogramowania do wykorzystania na laptopach. Działa też infolinia, z której mogą korzystać rodzice i nauczyciele, jeśli maja jakiekolwiek pytania związane z programem „Laptop dla ucznia”.

laptop