Polska Cyfrowa

Laptopy

Zdalna szkoła plus

Logotypy dofinansowanie fundusze europejskie Polska cyfrowa Rzeczpospolita Polska Unia Europejska europejski fundusz rozwojowy w RegionalnegoGmina Niedźwiada pozyskała dofinansowanie na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Całość zadania wyniosła 75 153,00 zł z czego dofinansowanie stanowi 74 984,00 zł a wkład własny 169,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono 26 laptopów.

W ramach obu grantów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” pozyskano łącznie dofinansowanie na kwotę 134 834,00 zł, za które zakupiono 47 laptopów.

Sprzęt komputerowy został rozdysponowany szkołom w następujący sposób:

  • Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej – 12,
  • Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej – 10,
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie – 10,
  • Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – 8,
  • Szkoła Podstawowa w Tarle – 7.