Polska Cyfrowa

osoba z komputerami

Zdalna Szkoła zakup komputerów

Logotypy dofinansowanie fundusze europejskie Polska cyfrowa Rzeczpospolita Polska Unia Europejska europejski fundusz rozwojowy w Regionalnego

Gmina Niedźwiada pozyskała dofinansowanie na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Całość zadania wyniosła 60.700,50 zł z czego dofinansowanie stanowi 59.850,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono 21 laptopów, które trafią do 5 szkół podstawowych w naszej Gminie. W ramach kolejnego naboru programu „Zdalna Szkoła plus” planowany jest zakup kolejnych 26 laptopów.