Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-Kolonia

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-Kolonia

Flaga Unia Europejska logo program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

W dniu 30.04.2019 r. Gmina Niedźwiada zawarła umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-Kolonia”. W ramach operacji planuje się wykonanie ogrodzenia panelowego placu - do końca października 2019 r. oraz budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami (elektryczna, wentylacyjne, wodociągowa, kanalizacyjna) - rok 2020. Wybudowany obiekt będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 261,75 m2. Budynek oraz plac zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych: dojście do budynku ukształtowane wysokościowo w sposób niewymagający podjazdu, komunikacja bezprogowa, wc dla niepełnosprawnych, miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.W ramach wyposażenia planuje się zakup niezbędnych elementów wyposażenia, dzięki którym będzie możliwa organizacja inicjatyw społecznych i zajęć świetlicowych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Pałecznica-Kolonia atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, służącego integracji i aktywizacji społecznej oraz sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwojowi rekreacji, turystyki, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów. Operacje będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 a kwota przyznanej pomocy stanowi 499 238 zł tj. 63.63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.