Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zakończona

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zakończona

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją operacji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dobiegły końca. Łącznie na terenie gminy wybudowano 201 szt. przydomowych oczyszczalni. Prace budowlane wykonywała firma: EKOFIRMA Przemysław Gruszka (Ostrowiec Świętokrzyski), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Cały proces budowy oczyszczalni realizowany był w ramach trzech odrębnych operacji (trzy umowy o dofinansowanie):

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica (99 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 1.252.647,99 zł

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia (90 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 1.138.771,08 zł

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca-Kolonia (12 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 156.174,49 zł

Łączne koszty operacji to 2.547.593,56 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.317.912,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacje zostały realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.