Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - kontynuacja

Wraz z nadejściem wiosny wznowiono prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę pierwszych oczyszczalni rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku, jednak z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne (mrozy), prace zostały wstrzymane. Na chwilę obecną zostało zamontowanych ok. 130 (z 201) przydomowych oczyszczalni. Wśród mieszkańców, którzy jako pierwsi mogli skorzystać z wbudowanych urządzeń, słyszymy pozytywne opinie o funkcjonowaniu oczyszczalni. System oczyszczania jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworów, dzięki czemu oczyszczalnie pracują w zasadzie bezobsługowo. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są jednym z rozwiązań, które pozwolą na wypełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska i znacząco wpłyną na poprawę warunków środowiskowych na terenie naszej gminy.

Operacja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Flaga Unia Europejska logo program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Przydomowa oczyszczalnia ścieków