Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Zakończenie prac dotyczących projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada”

Miło nam poinformować, że prace dotyczące projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dobiegły końca.

W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w trzech budynkach użyteczności publicznej: w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie- Kolonii oraz w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej. Budynki zostały gruntownie ocieplone, zyskały nowe elewacje, wewnątrz budynków wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Prace budowlane wykonywały firmy:

  •  IMPULS CONSULTING Sp. z o. o. - montaż instalacji centralnego ogrzewania,
  • FIRMPOL - remont instalacji centralnego ogrzewania w,
  • ANBET Usługi Budowlano – Sprzątające - termomodernizacja budynków,
  • Herc Elektronika Piotr Skrzypek - wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Łączne koszty zadania to kwota 904 182,86 zł, w tym dofinansowanie to 601 795,72 zł a  udział własny 302 387,14 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.