Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Zakończenie prac dotyczących projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap”

Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2021 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap” wykonywany przez firmę BUDOMONT Sp. z o. o. wyłonioną w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego. Wartość wykonanych robót wyniosła 3 983 000,00 zł.

 

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE.