Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Odnawialne źródła energii w gminie Niedźwiada

W dniu 28 października Gmina Niedźwiada podpisała umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada” w ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu to kwota 6 164 940,00 zł z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 3 495 285,00 zł.

W ramach projektu wykonany zostanie montaż na budynkach należących do mieszkańców: 215 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,17 kW do 4,34 kW, 220 instalacji solarnych 2 i 3 panelowych oraz zaopatrzenie w 25 pieców opalanych biomasą.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zostaną przekazane w ciągu najbliższych 3 tygodni.