Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada - podpisanie umowy

W dniu 28.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Niedźwiada na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotowy projekt obejmuje: termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Kolonii oraz termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych warstwa styropianu,
  • docieplenie stropów wełna mineralną,
  • wymianę centralnego ogrzewania (rur, kaloryferów z zastosowaniem systemu pomiaru monitoringu i zarządzania energią w budynku) oraz instalację kotła na biomasę (budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej),
  • wymianę punktów świetlnych na nowe wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne.

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 822 079,21 zł, z czego 698 767,29 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 123 311,92 zł stanowić będzie wkład własny. Wartość projektu wynosi 1 108 085,48 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji przewiduje się na koniec 2021 r.