Regionalny Program Operacyjny

Logotypy: fundusze europejskie programy regionalne flaga Rzeczpospolita Polska lubelskie smakuj życie Unia Europejska europejski fundusz Rozwoju Regionalnego napis regionalny program operacyjny województwa lubelskiego

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap"

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka Wodno-ściekowa.

 

Założeniem projektu jest doprowadzenie do pełnego skanalizowania Aglomeracji Niedźwiada. Projekt obejmie budowę kanalizacji sanitrnej o długości 18,93 km wraz z przepompowniami, w miejscowościach: Brzeźnica Książęca-Kolonia, Górka Lubartowska, Klementynów.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.352.407,33 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 31.03.2020 r.

Głownym celem projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE.