Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja zadania w Brzeźnicy Leśnej

Realizacja zadania w Brzeźnicy Leśnej

Flaga i godło polski

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją zadania polegającego na „Przebudowie ciągu dróg gminnych 103504L od km 0+000 do km 1+707 oraz 112663L od km 1+707 do km 2+388 w miejscowości Brzeźnica Leśna” dobiegły końca. Prace budowlane wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. (Lubartów), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne koszty zadania to kwota 726.979,44 zł, w tym dofinansowania 363.489,00 zł.

W wyniku realizacji operacji droga uzyskała 1 pas ruchu o szerokości 3,50 m, utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m, które umożliwią swobodne wymijanie się pojazdów.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.