Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i godło polski napis rządowy fundusz rozwoju dróg

Przebudowa ciągu dróg gminnych

Flaga i godło polski

W dniu 6 maja 2021 r. Gmina Niedźwiada podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych 103504L od km 0+000 do km 1+707 oraz 112663L od km 1+707 do km 2+388 w miejscowości Brzeźnica Leśna”.

Całkowita wartość wyniosła 726.979,44 zł w tym kwota dofinansowania ze środków funduszu to  363.489,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych numerach 103504L i 112663L, położonych w miejscowości Brzeźnica Leśna. Dzięki przebudowie drogi osiągną właściwe parametry: 1 pas ruchu o szerokości 3,50 m, wykonane zostaną obustronne utwardzone pobocze o szerokości 2 x 0,75 m, zapewniając tym samym zachowanie jednorodności standardów sieci dróg gminnych oraz dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy, co bezpośrednio wpłynie na zachowanie sprawności połączeń komunikacyjnych oraz na bezpieczeństwo użytkowników dróg.